Zaměření tábora

Tábor je zaměřen na všestrannou výchovu a rozvoj táborníků v křesťanském duchu. To neznamená, že by měli být všichni táborníci (a také nejsou) věřící, ale snažíme se je vychovávat tak, aby věděli, že krást či podvádět se nemá a že pomoci druhému je správné.

Tábor klade poměrně velký akcent na rozvoj táborníků jako individualit ve smyslu rozvoje lidství. Tomu také odpovídá následující doplňková činnost na táboře:

Rozvíjíme sportovního ducha táborníků a jejich fyzickou zdatnost:

Taktéž se snažíme podporovat kreativitu a tvořivého ducha:

Rozvíjíme zdatnost manuální i intelektuální:

Nechybí ani klasický táborový program - vaření na ohništi, rozcvička a další:

Abychom si rozšiřovali obzory, vyrážíme na výlety:

Po náročném dni je příjemné si odpočinout v bazénu, nebo při jiných činnostech:

Po celou dobu tábora je dětem k dispozici duchovní vedení a opora:

Tábřiště je obklopeno krásnou přírodou:

A i samotný areál je velmi komfortní:

Celá fotogalerie z tábora 2011.