Otázky a odpovědi

Je na táboře povinný duchovní program? Jak je častý? Jsou na táboře mše?

Povinný program duchovního charakteru je především každodenní mše svatá. Myslíme si, že i pro nevěří je důležité si uvědomit, jak probíhá mše a čemu křesťané věří a proč. Křesťanství je základní stavební kámen naší Evropské kulturní identity, kterou dnes pracně hledáme. Ostatně tuto potřebu reflektuje také zvýšený zájem o výuku latiny a náboženství na německých gymnasiích, především z nevěřících rodin.

Kdo se o děti během tábora stará? Mají vedoucí nějaké pedagogické vzdělání?

O děti se starají vedoucí, kteří mají potřebné kurzy, dle požadavků MŠMT. Hlavní vedoucí, ale také několik dalších, má pak pedagogické vzdělání.

Kolik dětí se tábora zpravidla účastní?

 Počet dětí je značně různý dle jednotlivých ročníků táborů. Obecně lze říci, že mezi 35 až 55 táborníky.

Mohou mít děti na táboře mobilní telefon?

Ano, mohou. 

Jaké je zaměření tábora (rukodělné činnosti, sport...)?

Jsme zaměřeni na rozvoj lidství táborníků a jejich celkové zušlechťování - od sportovních olympiád, přes taneční a ples, čajovnu až po rukodělné činnosti či LandArt.

Věkový rozptyl dětí, které se mohou na tábor přihlásit je dost velký. Je program rozdělený podle věku?

 Ne, jde nám o to, aby se táborníci různého věku, dovedností, vzdělání i kulturního zaměření dokázali navzájem ovlivňovat a obohacovat.

Jsou povoleny návštěvy dítěte během pobytu?

Ano, ale jen po oboustranné domluvě.