Informace o nás

Kolpingova rodina Soběšice vznikla 23. 9. 2004, ale již dvacet let pořádá skupina lidí, kteří dnes Kolpingovu rodinu tvoří, tábory pro děti a mládež. Mimo to rodina pořádá také velké množství pravidelných i neopakujících se akcí, jako postní a adventní duchovní obnovy, tříkrálovou sbírku nebo víkendy pro rodiče.

Cílem tábora je rozvoj lidství táborníků po všech stránkách - kulturních, duchovních, fyzických i sociálních. Jako velkou devizu vnímáme skutečnost, že po celý pobyt je dětem k dispozici katolický kněz.

Kolpingovo dílo

Pokud nevíte, co to je Kolpingovo dílo, můžete se podívat na jeho oficiální české stránky.